Пясък – фракциониран 0/ 4 мм

Пясък – фракциониран 0/ 4 мм – за производство на бетон

Изпитвана характеристика, означениеРезултат от изпитванетоДопустими стойности на резултата
123
Категория за зърнометричен съставGf90БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008
Съдържание на фина фракция, f0.7%≤3 за категория f3БДС EN 12620:2013
Съдържание на отмиваеми частици0.6%≤3 за бетон от групи III и IVБДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008
Специфична плътност на зърната:- Плътност на зърната в суха състояние- Плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние – Привидна плътност на зърната2.62 mg/m32.64 mg/m3   2.66 mg/m3БДС EN 12620:2013Без изискванеБез изискване   Без изискване
Абсорбция на вода, WA0.7% от масата≤1 за категория WA241
Киселинно разтворими сулфати AS0.01% от масата≤0.2 за категория AS0.2БДС EN 12620:2013
Съдържание на обща сяра0.02% от масата≤0.5 за бетон от групи III и IVБДС EN 12620:2002+A1:2008/na:2008
Съдържание на хлориди0.01% от масатаБез изискванеБДС EN 12620:2013
Съдържание на бучки глина и други странични примеси0.0% от масата≤1 за бетон от групи I и II≤0.5 за бетон от групи III и IVБДС EN 12620:2002+A1:2008/na:2008
Съдържание на хумусНе съдържаБДС EN 12620:2002+A1:2008/na:2008

Всички материали предлагани от ДДФ АД гр. Русе отговарят на изискванията на БДС EN 12620:2002 и имат сертификат за производствен контрол, издаден от Орган за техническо съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, въведени от директива 89/106 ЕЕС. Фирмата разполага с лаборатория, в която се провежда контрол на качеството на произведените продукти.