Речна баластра 0/ 45 мм

Речна баластра 0/ 45 мм – Предназначена за пътища и други строежи

Изпитвана характеристика, означениеРезултат от изпитванетоДопустими стойности на резултата
123
Категория за зърнометричен съставGA90БДС EN 13242:2013
Индекс за плоски зърна, FI5≤10 за категория FI10БДС EN 13242:2013
Съдържание на фина фракция, f1.3% от масата≤3 за категория f3БДС EN 13242:2013
Коефициент на формата, SI6≤15 за категория SI15БДС EN 13242:2013
Специфична плътност на зърната:- Плътност на зърната в сухо състояние – Плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние – Привидна плътност на зърната2.61 mg/m3 2.63 mg/m3   2.65 mg/m3БДС EN 13242:2013Без изискване Без изискване   Без изискване
Абсорбция на вода, WA0.7%  от масата≤1 за категория WA241БДС EN 13242:2013
Съпротивление на дробимост – коефициент Лос Анжелис, LA37≤40 за категория LA40БДС EN 13242:2013
Съпротивление на износване /micro-Deval/, MDE8≤10 за категория MDE10БДС EN 13242:2013
Загуба на маса при изпитване с магнезиев сулфат, MS3.8≤18 за категория MS18БДС EN 13242:2013
Съдържание на хумусНе съдържаБДС EN 13242:2013

Всички материали предлагани от ДДФ АД гр. Русе отговарят на изискванията на БДС EN 12620:2002 и имат сертификат за производствен контрол, издаден от Орган за техническо съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, въведени от директива 89/106 ЕЕС. Фирмата разполага с лаборатория, в която се провежда контрол на качеството на произведените продукти.