Речна баластра 0/ 45 мм

Речна баластра 0/ 45 мм – Предназначена за пътища и други строежи Изпитвана характеристика, означение Резултат от изпитването Допустими стойности на резултата 1 2 3 Категория за зърнометричен състав GA90 БДС EN 13242:2013 Индекс за плоски зърна, FI 5 ≤10 за категория FI10БДС EN 13242:2013 Съдържание на фина фракция, f 1.3% от масата ≤3 за […]

Прочетете повече

Пясък – фракциониран 0/ 4 мм

Пясък – фракциониран 0/ 4 мм – за производство на бетон Изпитвана характеристика, означение Резултат от изпитването Допустими стойности на резултата 1 2 3 Категория за зърнометричен състав Gf90 БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 Съдържание на фина фракция, f 0.7% ≤3 за категория f3БДС EN 12620:2013 Съдържание на отмиваеми частици 0.6% ≤3 за бетон от групи III […]

Прочетете повече

Речен пясък 0/ 2 мм

Речен пясък 0/2 мм – за производство на замазки, лепила, смеси, хоросан и варови изделия   Изпитвана характеристика, означение Резултат от изпитването Допустими стойности на резултата 1 2 3 Категория за зърнометричен състав Gf85 БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 Съдържание на фина фракция, f 0.7% ≤3 за категория f3БДС EN 12620:2013 Съдържание на отмиваеми частици 0.8% ≤3 […]

Прочетете повече

Фракция 4/ 8 мм

Фракция 4/8мм – за производство на бетон, филцови бетони, тротоарни плочки и изделия   Изпитвана характеристика, означение Резултат от изпитването Допустими стойности на резултата 1 2 3 Съдържание на продълговати и плоски зърна 0.2% от масата БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 Съдържание на отмиваеми частици 0.2% от масата БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 Специфична плътност на зърната:- Плътност на […]

Прочетете повече

Фракция 4/ 22 мм

Фракция 4/ 22 мм – за производство на бетон   Изпитвана характеристика, означение Резултат от изпитването Допустими стойности на резултата 1 2 3 Категория за зърнометричен състав Gc90/15 БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 Съдържание на продълговати и плоски зърна 1.9% от масата БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 Съдържание на фина фракция, f 0.2% от масата ≤0.5 за категория f0.5БДС […]

Прочетете повече

Фракция 11/ 22 мм

Фракция 11/ 22 мм – за производство на бетон   Изпитвана характеристика, означение Резултат от изпитването Допустими стойности на резултата 1 2 3 Категория за зърнометричен състав Gc90/15 БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 Съдържание на продълговати и плоски зърна 0.9% от масата БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 Съдържание на фина фракция, f 0.2% от масата ≤0.5 за категория f0.5БДС […]

Прочетете повече

Фракция 22/ 120 мм

Фракция 22/ 120 мм – за настилки и подложки   Изпитвана характеристика, означение Резултат от изпитването Допустими стойности на резултата 1 2 3 Категория за зърнометричен състав Gc90/10 БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 Съдържание на фина фракция, f 0.1% от масата ≤0.5 за категория f0.5БДС EN 12620:2013 Съдържание на бучки глина и други странични примеси 0.0% от […]

Прочетете повече