База Русе на Дунавски Драгажен Флот АД

50 години база Русе на Дунавски Драгажен Флот

Производствената база на Дунавски Драгажен Флот АД в град Русе започва съществуването си като юридическо лице през 1962 година и през 2013 година отбелязва своя 50-годишен юбилей.

Лиман на ДДФ Русе

Лиман на ДДФ Русе

За периода на своето съществуване, базата работи успешно на пазара в България и чужбина и предоставя транспортни услуги на фирми, които имат излаз на река Дунав.

Дружеството разполага и с регистрирано пристанище, което има регионално значение.

Основната дейност на Дунавски Драгажен Флот АД – Русе е свързана с добив и преработка на инертни материали от река Дунав. Капацитетните възможности за добив на предприятието са най-големите в страната – до 800 хиляди тона инертни материали годишно, а за преработка – до 500 хиляди тона.

Другите дейности на дружеството са свързани с: товаро-разтоварни операции в собствен лиман, извършване на по-специализирани хидротехнически дейности по река Дунав, както и с транспортирането на масови товари по реката – руда, желязо, въглища и дървен материал.