Пристанищна дейност – ДДФ

Дунавски драгажен флот АД – Русе разполага със собствено пристанище, което има регионално значение и работи съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Пристанищна дейност на ДДФ, а именно:

  • обработка на насипни и генерални товари
  • швартови услуги
  • буксировка
  • маневрени услуги
  • снабдяване на кораби с ел. енергия и комуникации
  • техническо снабдяване
  • корабно бункероване