Кораборемонтна дейност – ДДФ

Кораборемонтна дейност от Дунавски Драгажен Флот

Фирма ДДФ Инвест АД е част от Дунавски драгажен флот АД и през 2011 година е одобрена за извършване на заваръчни дейности по кораби и плаващи съоръжения, които са обект на надзор от Български корабен регистър.

Фирмата притежава и лиценз за извършване на дейността по поддръжката, ремонта и преустройството на съоръжения с повишена опасност.