Кораборемонтна дейност – ДДФ

Кораборемонтна дейност от Дунавски Драгажен Флот Фирма ДДФ Инвест АД е част от Дунавски драгажен флот АД и през 2011 година е одобрена за извършване на заваръчни дейности по кораби и плаващи съоръжения, които са обект на надзор от Български корабен регистър. Фирмата притежава и лиценз за извършване на дейността по поддръжката, ремонта и преустройството […]

Прочетете повече

Пристанищна дейност – ДДФ

Дунавски драгажен флот АД – Русе разполага със собствено пристанище, което има регионално значение и работи съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Пристанищна дейност на ДДФ, а именно: обработка на насипни и генерални товари швартови услуги буксировка маневрени услуги снабдяване на кораби с ел. енергия и комуникации техническо […]

Прочетете повече

Транспортна дейност – ДДФ Русе

Дунавски драгажен флот АД извършва транспортнa дейност в областта на речния транспорт и в превоза на насипни товари. Разполага със собствени кораби, както и с тласкани баржи с товароносимост 1900 тона за превоз на сухи насипни товари по река Дунав – желязо, руда, дървен материал, въглища. ДДФ Русе извършва и услуги с тежкотоварна техника. Разполага […]

Прочетете повече