Фракция 22/ 120 мм

Фракция 22/ 120 мм – за настилки и подложки

 

Изпитвана характеристика, означениеРезултат от изпитванетоДопустими стойности на резултата
123
Категория за зърнометричен съставGc90/10БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008
Съдържание на фина фракция, f0.1% от масата≤0.5 за категория f0.5БДС EN 12620:2013
Съдържание на бучки глина и други странични примеси0.0% от масата≤1 за бетон от групи I и II≤0.5 за бетон от групи III и IVБДС EN 12620:2002+A1:2008/na:2008
Съдържание на хумусНе съдържаБДС EN 12620:2002+A1:2008/na:2008

 

Всички материали предлагани от ДДФ АД гр. Русе отговарят на изискванията на БДС EN 12620:2002 и имат сертификат за производствен контрол, издаден от Орган за техническо съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, въведени от директива 89/106 ЕЕС.

Фирмата разполага с лаборатория, в която се провежда контрол на качеството на произведените продукти.