Message 13.12.2017

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, Ви уведомяваме че:
ДДФ „ИНВЕСТ“ АД – гр. Русе, за инвестиционно предложение „Ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения е плаващи средства от възобновяемия запас от река Дунав, в участъка от км 492.500 до км 490.500“.
За достъп до информация за изразяване на становища в Община Русе или РИОСВ – Русе.

ИЗТЕГЛИ В PDF ФОРМАТ