ОБЯВА

на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от „Дунавски Драгажен флот“ АД  – Русе и „ДДФ ИНВЕСТ“ АД – Русе

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:.

Разширение на съществуващото пристанище за обществен транспорт „Дунавски драгажен флот – Русе“, включващо следните инвестиционни предвиждания:

  • Обособяване на едно ново корабно място с технологичен понтон (КМ № 4);
  • Разширение на зоната за кораборемонтна дейност, включваща ПИ 63427.8.417 и ПИ 63427.8.416 при корабни места №№ 2 и 3, като към сега действащите две корабни места в защитената акватория на лимана се добави още едно (КМ № 5).
  •  Изграждане на открити и покрити складове в ПИ 63427.8.399, ПИ 63427.8.416 и ПИ 63427.8.420
  • Осигуряване на пътно-транспортна връзка между двата имота на зоната за кораборемонт (ПИ 63427.8.417 и ПИ 63427.8.416), свързана с технологичните пътища на цялото пристанище и с републиканската пътна мрежа.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в РИОСВ – Русе, гр. Русе, бул. „Придунавски“ № 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website