Fracțiune 4/ 22 mm

Fracțiune 4/ 22 mm – pentru producția de beton

 

Caracteristica de încercare, indicație Rezultatul încercării Valori eligibile ale rezultatului
1 2 3
Categoria conţinutului de granulație Gc90/15 BDS EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008
Conținut de granule alungite și plate 1.9% de la masă BDS EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008
Conținut de fracţie fină, f 0.2% de la masă ≤0.5 pentru categoria f0.5BDS EN 12620:2013
Conținutul particulelor de spălare 0.1% de la masă BDS EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008
Densitate specifică a granulelor: -Densitatea granulelor în stare uscată - Densitatea granulelor în stare uscată de suprafaţa saturată cu apă – Densitatea aparentă a granulelor 2.60 mg/m32.62 mg/m3 

2.64 mg/m3

BDS EN 12620:2013Fără cerinţe Fără cerinţe Fără cerinţe 

Fără cerinţe

Absorbția de apă, WA 0.6% de la masă ≤1 pentru categoria WA241BDS EN 12620:2013
Conținutul de sulfați solubili de acid, SO3 0.04% de la masă ≤1 BDS EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008
Conținut de sulf total 0.03% de la masă ≤1.5 pentru beton din grupuri I şi IVBDS EN 12620:2002+A1:2008/na:2008
Conținutul de clorură 0.01% de la masă Fără cerinţeBDS EN 12620:2013
Conținutul de bulgări de lut și alte impurități 0.00% de la masă ≤1 pentru beton din grupuri I şi II≤0.5 pentru beton din grupuri III şi IVBDS EN 12620:2002+A1:2008/na:2008
Conținut de humus Nu conține BDS EN 12620:2002+A1:2008/na:2008
Rezistența la fracţionare la sarcină statică 10.6% de la masă ≤12 pentru toate grupurile și toate clasele de beton ≤ B60 şi ≤16 pentru I, II şi III grupul de beton şi clase ≤В25BDS EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008
Rezistență la fracţionare: coeficientul Los Angeles, LA 35 ≤ 35 pentru categoria LA35BDS EN 12620:2013

 

Toate materialele oferite de DDF AD Ruse îndeplinesc cerințele BDS EN 12620:2002 și au certificat pentru controlul producţiei emis de Organul de conformitate tehnică în conformitate cu Ordonanța privind cerințele esențiale și evaluarea conformității produselor pentru construcții introduse prin Directiva 89/106 EES.

Compania are un laborator în care să efectueze controlul de calitate al produselor fabricate.