CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE A PAGINII INTERNET A DUNAVSKI DRAGAZHEN FLOT AD

CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE A PAGINII INTERNET A  DUNAVSKI DRAGAZHEN FLOT AD

Art.1 Prezentele Condiții Generale pentru utilizarea unui site web al DUNAVSKI DRAGAZHEN FLOT AD și a serviciilor furnizate prin aceasta guvernează relația dintre DUNAVSKI DRAGAZHEN FLOT AD  (denumit în continuare DUNAVSKI DRAGAZHEN FLOT) și fiecare persoană (denumită în continuare Utilizator) care utilizează o pagină internet DUNAVSKI DRAGAZHEN FLOT și/sau serviciile furnizate prin intermediul acestuia. În sensul acestor Condiții, pagina DUNAVSKI DRAGAZHEN FLOT este pagină www.ddfbg.com

Art.2. Consumatorii în sensul prezentelor Condiții sunt două categorii:

alin.1. Utilizatori activi –  care utilizează formularul de contact – Utilizatori care utilizează în mod activ pagina internet DUNAVSKI DRAGAZHEN FLOT, introducând un număr de telefon mobil și/sau o adresă de e-mail și un nume. Datele obligatorii care trebuie introduse depind de scopul utilizării – solicitări.

Alin.2. Inactivi – Utilizatorii care accesează pagina internet DUNAVSKI DRAGAZHEN FLOT fără a utiliza formularul de contact.

Art.3. Prezentele reguli sunt postate pe pagina internet DUNAVSKI DRAGAZHEN FLOT  și sunt considerate a fi fost acceptate de către Utilizator prin faptul intrării sale pe site. Utilizatorul se obligă să utilizeze serviciile în conformitate cu cerințele prezentor Condiții generale.

Art.4. Prin acceptarea acestor Condiții generale, Utilizatorul este informat și este de acord ca DUNAVSKI DRAGAZHEN FLOT  să trimită apeluri, mesaje și e-mail în scopuri de marketing direct și publicitate de servicii prorpii ale întreprinderii sau produse și servicii ale unor terțe părți, permitând fiecărui Utilizator, în cazul primirii unui apel, mesaj sau e-mail în scopuri de marketing direct, să-și exprimă dezacordul cu privire la viitoarea primire a acestor mesaje. DUNAVSKI DRAGAZHEN FLOT  satisface orice refuz de a primi viitoarele mesaje în scopuri de marketing.

Art.5. Este interzisă încălcarea de drepturi de autor și drepturi similare cu www.ddfbg.com, drepturi asupra unor mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Art.6. Orice Utilizator care utilizează serviciile de pe pagina internet DUNAVSKI DRAGAZHEN FLOT are dreptul de a-și exprima opinia cu privire la prezentele Condiții generale prin trimiterea unui mesaj personal prin intermediul formularului de solicitare.

Art.7. Întrebările legate de utilizarea serviciilor oferite pe pagina internet DUNAVSKI DRAGAZHEN FLOT pot fi puse de către Utilizator prin trimiterea unui mesaj prin intermediul formularului de solicitare.

Art.8. Informațiile referitoare la utilizarea paginii respective internet  DUNAVSKI DRAGAZHEN FLOT, precum și serviciile furnizate prin aceasta pot fi obținute prin intermediul formularului de solicitare.

Art.9. DUNAVSKI DRAGAZHEN FLOT este obligat să păstreze secretul corespondenței și să nu divulge informațiile personale furnizate de persoane fără consimțământul prealabil al acestora, cu excepția cazului în care acest lucru este în conformitate cu o dispoziție legală.

Art.10. DUNAVSKI DRAGAZHEN FLO își rezervă dreptul de a nu răspunde la întrebări la discreția administratorului.

Art.11. DUNAVSKI DRAGAZHEN FLOT nu este responsabil față de Utilizator pentru:

alin.1. pierderi, profituri omise și alte daune cauzate Utilizatorului ca urmare a utilizării serviciilor printr-o pagină internet DUNAVSKI DRAGAZHEN FLOT și pe pagina în sine din partea lui, precum și pentru imposibilitatea de a utiliza astfel de servicii;

Alin.2. incapacitatea Utilizatorului de a utiliza funcționalitatea paginii internet;

Alin.3. pretenții de către terțe părți împotriva Utilizatorului în sau cu ocazia utilizării funcționalității paginii internet;

Art.12. DUNAVSKI DRAGAZHEN FLOT nu este responsabil dacă, în cazul încălcării funcționalității software-ului sau a suportului tehnic al altor furnizori pe Internet sau a conexiunilor de comunicații electronice în și/sau în afara țării, Utilizatorul nu poate utiliza parțial sau integral posibilitățile funcționalității furnizate pe pagina internet DUNAVSKI DRAGAZHEN FLOT.

Art.13. DDF AD procesează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice (Consumatori activi), sub rezerva cerințelor Regulamentului 2016/679 și Ordonanței nr.1 / 30.01.2013 privind măsurile tehnice și nivelurile de protecție.

Art.14. DUNAVSKI DRAGAZHEN FLOT își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral prezentele Condiții generale, precum și structura paginii sale internet, fapt pentru care nu este obligat să notifice Utilizatorii.

Art.15. Toate aspectele care nu sunt guvernate prin aceste Condiții, se aplică legislația în vigoare în Republica Bulgaria.

Art.16. La apariția unor litigii, părțile se vor strădui să le rezolve în mod voluntar de comun acord. În absența unui acord, oricare dintre părți poate sesiza instanța competentă.