СЪОБЩЕНИЕ 16.02.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, Ви уведомяваме че: ДДФ „ИНВЕСТ“ АД – ГР. РУСЕ, ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ С ЦЕЛ ИЗЗЕМВАНЕ НА НАНОСНИ ОТЛОЖЕНИЯ С ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИЯ ЗАПАС ОТ РЕКА ДУНАВ, В УЧАСТЪКА ОТ КМ 502.500 […]

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ 13.12.2017 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, Ви уведомяваме че: ДДФ „ИНВЕСТ“ АД – гр. Русе, за инвестиционно предложение „Ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения е плаващи средства от възобновяемия запас от река Дунав, в участъка от км 492.500 до км 490.500“. За достъп до информация за […]

Прочетете повече